⇒ Mafia - gra towarzyska ⋆ Gry i Zabawy Integracyjne (2023)

Czyjest gra wMafię? Jak wnią grać? Jakie sąjej zasady? Jak można jąurozmaicić? Natewszystkie pytania odpowiada ten wpis. Azabawa jest gwarantowana nawiele godzin.

Oto więckompletna instrukcja jak grać wgrę towarzyską mafia. Jedną znajbardziej popularnych zabaw dla grupy.

Spis treści

 • Wprowadzenie dogry mafia – tło iklimat
  • Cel gry wmafię
  • Fabuła gry
 • Mafia gra towarzyska – zasady
  • Przygotowania dogry wmafię
  • Role wgrze
  • Dodatkowe umiejętności
 • Mafia – etapy gry
  • Etap I– noc/sen
  • Etap II– dzień
 • Podsumowanie gry

Wprowadzenie dogry mafia – tło iklimat

Grę najlepiej przeprowadzić wieczorem. Przygotować pomieszczenie, żebybudować klimat, którypomoże uczestnikom jeszcze mocniej wczuć się wtocosię niedługo wydarzy wsennym dotego pory miasteczku Palermo.

Warto jeszcze wspomnieć, żegra powstała w1986naWydziale Psychologii Uniwersytetu Moskiewskiego. Najpierw grali wnią studenci, alegra szybko zdobyła popularność iwyszła, najpierw poza mury uniwersytetu, apóźniej poza Rosję. Twórcą gry jest Dmitrij Dawidow

Acosię wydarzy?

Przy świecach inieco zaciemnionym świetle, każdy zuczestników wcieli się wrolę zpozoru zwykłego obywatela. Jednak miasteczko jest trawione przezproblem, którywłaśnie zaczyna wychodzić napowierzchnię. Poraz pierwszy jednak jest szansa, żebycoś zmienić

Cel gry wmafię

Mieszkańcy będą musieli rozwiązać zagadkę – kto jest członkiem mafii ipróbuje przejąć kontrolę nadmiasteczkiem. Zadaniem mafii jest przejąć kontrolę nadmiastem, eliminując pokolei innych uczestników, ażnieuzyskają większości wradzie miejskiej.

Podejrzenie może paść nakażdego: nauśmiechniętego piekarza, czyweterynarkę zpobliskiego gabinetu. Nikt niemoże być niczego pewnym inikt niemoże nikomu ufać. Czasem nawet baczny obserwator może ponieść porażkę.

Zobacz więcjak wciągnąć grupę wtęarcyciekawą zabawę.

Fabuła gry

Tego fragmentu można użyć, żebywprowadzić uczestników wfabułę iklimat gry wmafię:

Wniewielkim włoskim miasteczku Palermo właśnie wybrano nową Radę Miasta – towyjesteście właśnie nową Radą. Oprócz codziennych zadań jakie Was czekają, musicie stawić czoła jednej wielkiej groźbie. Wradzie, oprócz zwykłych obywateli, zasiadają również członkowie mafii. Ich celem jest przejąć władzę nadmiasteczkiem. Wiemy, żeczłonków mafii jest tylkoiaż3wRadzie. Musicie ich powstrzymać, zanim będzie zapóźno.

⇒ Mafia - gra towarzyska ⋆ Gry i Zabawy Integracyjne (1)

Mafia gra towarzyska – zasady

 • Jest jeden prowadzący, któryjednocześnie jest narratorem isędzią – tzw. mistrzem gry.
 • Wgrze najlepiej, żebyuczestniczyło 7 – 13graczy. Jeśli jest więcej – najlepiej zrobić dwie osobne grupy, jeśli jest mniej, tolepiej niegrać.
 • Ważne jest również, żebydobrze rozłożyć liczbę osób zmafii wczasie gry:

• 6-7graczy – 2osoby wMafii,
• 8-10graczy – 3osoby wMafii,
• 11-13graczy – 4osoby wMafii,
• 14-16graczy – 5osób wMafii.

 • Wszyscy uczestnicy siedzą wkręgu, można tozrobić więcnawet przy ognisku, nadywanie, czysiedząc nakrzesłach. Można uformować również podkowę. Dobrze jednak, żebykażdy gracz siedział przy stole (choć niejest towymagane).
 • Przedkażdym uczestnikiem pali się świeczka. Symbolizuje ona jego życie – gdygracz zostanie wyeliminowany – świeczka zostaje zgaszona. Pomaga tozorientować się, kto jeszcze bierze udział wdanej rundzie.
 • Wczasie fazy nocy nikt niemoże się odezwać.

Przygotowania dogry wmafię

Comusisz zrobić, żebysię przygotować dogry?

Miejsce – przystosuj jeizrób klimat. Wzależności odtego jakie masz możliwości

Rekwizyty – np.klepsydra, którabędzie odmierzała czas dozakończenia dnia ipotrzebę prędkiego podjęcia decyzji

Kartyz rolam, takżebykażdy uczestnik mógł wylosować, jaka jest jego rola. Narewersie karty można wydrukować uproszczone zasady zabawy, żebykażdy uczestnik miał stały dostęp dotych informacji

Pistolet nakapiszony (lub podobny) – nada większej dramaturgii całej zabawie. Oczywiście należy gostosować wgrupie, któraniewystraszy się lub niewczuje zbyt mocno wcałość

Tabliczki zwłoskimi imionami – można zrobić tobardzo różnie, albopozwolimy uczestnikom wybrać swoje imiona, albomogą jewylosować lub nawet wybrać zleżących propozycji (wtedy warto przygotować ich nieco więcej). Karteczki mogą być przylepne, żebynakleić jesobie naubranie, żebykażdy widział. Mogą również być „stojące”, żebyleżały przedkażdym graczem, oczywiście tak, żebykażdy mógł jąodczytać.

Świeczki – pojednej dla uczestnika

Opaski naoczy – dla każdego uczestnika. Można ich używać, alenietrzeba.

Kartki idługopisy – dla każdego uczestnika. Będziemy ich używać wczasie głosowania (jest tojedna zopcji dozrobienia).

Role wgrze

Komisarz Cattani – praworządny obywatel, jedna zkluczowych ról wgrze. Wczasie swojej fazy nocy wskazuje najednego mieszkańca idowiaduje się, czyjest onczłonkiem mafii, czypraworządnym obywatelem (niedowiaduje się żadnych dodatkowych informacji).

Komisarzowi Cattani opłaca się ujawnić dopiero powykryciu chociażby jednego-dwóch członków mafii. Staje się wtedy celem mafii, aledaje ważną informację miastu. Awygrywa frakcja, nieosoba!

Lekarz – może, uchronić przedśmiercią jednego członka Rady Miasta. Oczywiście niewie, kogo wskazała mafia, dlatego robi tonaślepo. Można dodać zasadę, żetylkoraz nagrę, lekarz może wskazać siebie, jako osobę douratowania. (Jest również praworządnym obywatelem).

Radni– zwykli, praworządni członkowie Rady Miasta iobywatele miasteczka Palermo

Mafia – sątutaj dwa warianty. Każdy członek mafii może być równy lub dajemy imrole, które przydadzą się wczasie decydowania wnocy, kogo wyeliminować. Mogą tobyć:

 • Ojciec chrzestny – najwyższy rangą whierarchii, doniego należy ostatnie słowo
 • Consigliere – drugi „poBogu”, jeśli zabraknie ojca chrzestnego, toonpodejmuje ostateczną decyzję
 • Żołnierz mafii – najniżej whierarchii, cóż więcej można tutaj powiedzieć 🙂

Grę można oczywiście upraszczać, np.wmafii może niebyć takiego podziału.

Dodatkowe umiejętności

Poza rolami, można jeszcze wprowadzić dodatkowe umiejętności lub atrybuty dokażdej zpostaci. Umiejętności mogą być niejawne. Można jelosować dodatkowo.

⇒ Mafia - gra towarzyska ⋆ Gry i Zabawy Integracyjne (2)

Mleczarz – może jeden raz wciągu gry skorzystać zprzywileju „dodatkowego życia”, jeśli został zabity (przezMafię lub wgłosowaniu).
Terrorysta – jeżeli zostanie zabity (przezkogokolwiek), umiera również osoba siedząca obok niego (np.poprawej stronie), ewentualnie może wybrać, kogo „bierze zesobą”.
Cudotwórca– może jeden raz wciągu gry uratować dowolną osobę odśmierci (zwyjątkiem siebie).
Grabarz– może jeden raz wciągu gry wdzień, ujawnić się izabić dowolną osobę.
Sędzia – może jeden raz wciągu gry podczas głosowania skorzystać zeswojego prawa podwójnego głosu (jego głos ma„wagę” dwóch głosów).
Kolejarz – wnocy wybiera jedną osobę, którą wywozi „wpodróż”. Osoba „wpodróży” wciągu dnia niemoże odzywać się iniemaprawa głosu.
Barman– wnocy „upija” wybraną osobę. Jeżeli „upita” osoba jest wMafii, wówczas zostaje zabita inna osoba niż wskazana przezMafię (np.zprzesunięciem o2wkierunku ruchu wskazówek zegara).
Łowca – jeżeli zostanie wybrany wgłosowaniu, może zabić dowolnie wybraną osobę.
Kurtyzana – wie wszystko owszystkich przezcałą grę.
Czarodziej – raz wciągu gry może zamienić karty (izarazem role) dwóm dowolnym osobom.
Szantażysta – osoba przezniego wybrana musi bronić jąpodczas dyskusji iniemoże nanią głosować.
Szalony Sędzia – raz wciągu gry może zabić wnocy dowolnie wybraną osobę.

Mafia – etapy gry

Gra podzielona jest naetapy. Jednak przedrozpoczęciem rundy następuje podział ról. Totutaj mistrz gry wybiera osoby, które będą pełniły dane funkcje. Można również skorzystać zkart, októrychwspomniałem wyżej. Wtedy każdy uczestnik losuje rolę, którą będzie pełnił. Oczywiście uczestnicy niemogą sobie pokazywać kart – czyli niemogą zdradzać innym graczom jaka jest ich rola wzabawie wmafię.

Etap I– noc/sen

a) Miasto zasypia – wszyscy uczestnicy zamykają oczy – można również skorzystać zopasek, aletak, żebynierobiły zbyt dużego hałasu

b) Budzi się Lekarz– wybiera on, kogo chce obronić przedwyrokiem mafii

c) budzie się komisarz Cattani –wybiera, kogo chce sprawdzić (poznać jego rolę)

d)budzi się mafia – Mistrz Gry mówi, żeteraz budzi się Mafia itylkoczłonkowie mafii mogą otworzyć oczy. Wpierwszej rundzie MGdaje imchwilę nazorientowanie się, kto wchodzi wjej skład. Teraz mafia wybiera jedną ofiarę, które masię nieobudzić następnego dnia. Pojednogłośnym wyborze (poprzez wskazanie ręką lub głową), mistrz gry potwierdza, żezrozumiał iwtedy mafia kładzie się spać. Jeśli mafia maproblem zwwyborem, decyduje ważność whierarchii, aleztego elementu można zrezygnować (imafia musi się poprostu dogadać lub jeśli się niedogada, torunda przepada).

Możliwa modyfikacja: Członkowie mafii mogą się budzić pokolei (zgodnie zhierarchią ważności), oczywiście zwyjątkiem pierwszej nocy (żebymogli się poznać. Spowoduje to, żemafia niebędzie mogła ustalić (namigi) kogo chce wyeliminować.

Można również grać bezzamykania oczu. Wtedy każdy dostaje kartkę idługopis, ananiej piszę kogo należy wyeliminować. Oczywiście prawi członkowie Rady zapisują nakartce np.Radny – potożebyniezdradzać się iżebyniekomplikować zadania Mistrzowi Gry.

e) Teraz następują działania umiejętności specjalnych. Takich jak grabarza czykolejarza. Najłatwiej jest, żebytakie osoby zaraz pozaśnięciu Mafii zgłosiły swoją chęć działania – np.poprzez podniesienie ręki. Warto również, żebyMistrz Gry zapytał, czyktoś chce skorzystać zeswojej umiejętności.

f) Kończy się noc. Jeśli mafia zdecydowała się kogoś zlikwidować, toprzedświtem Mistrz Gry używa pistoletu, żebytooznajmić igasi świeczkę danego uczestnika

g) Wszyscy otwierają oczy – kończy się noc.

Etap II– dzień

a) Mistrz gry informuje cosię wydarzyło wnocy, jeśli sąjakieś informacje, którychmoże udzielić. Np.tego, żemafia kogoś wyeliminowała. Podaje również stan liczebny – praworządnych obywateli iczłonków mafii

b) Tutaj zaczyna się zasadnicza część gry wmafię – rozpoczyna się dyskusja otym, kto jest wmafii idlaczego. Jest wiele odmian imożliwości. Zaproponuję tuwięckilka propozycji, które dowolnie można modyfikować.

 • uczestnicy mogą wytypować tylko2-3osoby dogłosowania
 • można ograniczyć tęrundę np.tylkodo5minut – żebynadać pewnego rytmu

c) Powybraniu oskarżonych, mają oni możliwość obrony. Każdy dostaje jedną minute naprzedstawienie swojego stanowiska

d) Głosowanie – jeśli jedna zoskarżonych osób dostanie conajmniej połowę głosów, towtedy:

 • zostaje wyeliminowana zgry (możemy użyć pistoletu)
 • jej świeczka zostaje zgaszona
 • pokazuje swoją kartę (pokazując jaką pełniła rolę)

Należy dodać, żekażdy członek Rady może głosować tyle razy ilu jest oskarżonych. Wciągu jednego dnia można wyeliminować tylkojedną osobie, dlatego jeśli ktoś odpadnie już wpierwszym głosowaniu, torunda się kończy.

e) Pogłosowaniu nastaje noc – powtarzamy cały cykl

⇒ Mafia - gra towarzyska ⋆ Gry i Zabawy Integracyjne (3)

Podsumowanie gry

Takwłaśnie wygląda gra towarzyska wmafię. Można wnią grać godzinami. Można zmienić zasady gry, można też całkowicie zmienić jej klimat. Zamiast mafii może być cokolwiek innego – partyjne rozgrywki wbyłym Związku Radzieckim, postapokaliptyczny bunkier atomowy, wktórymkończy się jedzenie, ludzie iwampiry lub cokolwiek innego, cobędzie Wam pasowało doobozu, kolonii iobrzędowości.

Pamiętaj, żejest togra dyskusyjna ichodzi wniej orozmowę iprzekonanie innych, nawet wformie manipulacji lub nawet blefu. Zwróć również uwagę, żebywczasie gry nieużywać argumentów, żektoś coś słyszał – ktoś się poruszył iwskazał ręką, więcnapewno jest wmafii. Wtejgrze wcielamy się wpewne role itojest najważniejsze – żebygrać iudawać kogoś innego.

Znacie jeszcze jakieś możliwości urozmaicenia tejgry? Dajcie nam znać! Podzielcie się też jak długo uWas wykorzystujecie tęgrę. Jak się sprawdza?

Możliwości modyfikacji

Jeśli długo już gracie lub ktoś uważa, żetojest zaprosta wersja, warto zapoznać się zwersją opisaną tutaj -> http://bit.ly/InnaMafia

Jest tonieco bardziej rozbudowana iskomplikowana wersja. Niechciałem łączyć tych dwóch wersji, dlatego jeśli masz ochotę, tozobacz sam.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 03/01/2023

Views: 6863

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.